วันที่   
เวลา
 
   ข่าว
พึ่ง คสช.อุ้มอุตฯ รับช่วงผลิต
บีโอไอเผยยอดขอรับส่งเสริม 4 เดือน
เอสเอ็มอีแบงก์ผนึก
ศรีไทยฯ รุกอาเซียน
พลาสติกในสไตล์กรีนๆ
 


พณ.ตั้งเป้าส่งออกตลาดภูมิภาคอาเซียนปี58ขยายตัว5.9%

    พาณิชย์เผยแผนขับเคลื่อนตลาดอาเซียน หลังเปิดเออีซีปี 58 ตั้งเป้า 5.9% ประเดิมเมียนม่าร์-กัมพูชาจัดแฟร์/จับคู่ธุรกิจตั้งแต่ต้นปี พร้อมเร่งเพิ่มขีดการแข่งขัน หนุนย้ายฐานการผลิต สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง

    นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมจัดทำเป้าหมายส่งออก ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และกิจกรรม ตามนโยบายรมว.พาณิชย์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ในการขับเคลื่อนการส่งออกในปี 2558 ว่า จากผลการหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนกรมฯตั้งเป้าหมายการส่งออกตลาดภูมิภาคอาเซียนขยายตัว 5.9% หรือ มีมูลค่า 63,554 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

    ในแผนยุทธศาสตร์นั้น กรมฯจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของไทยในอาเซียนเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) มุ่งรักษาตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ควบคู่กับการขยายตลาดสินค้าประเภทนวัตกรรม มีแบรนด์ มีดีไซน์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ พร้อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยเพื่อสามารถแข่งขันในเวทีอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

    ภายใต้กลยุทธ์ในการดำเนินการนั้น จะเร่งส่งเสริมการย้ายฐานผลิตของไทยไปยังสมาชิกอาเซียน เพื่อผลิตสินค้าป้อนตลาดในประเทศและลดต้นทุนการผลิตในการส่งออกไปตลาดอาเซียนและตลาดประเทศที่สาม โดยการเข้าไปใช้ประโยชน์จากค่าแรงที่ถูกวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์และสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ประเทศในกลุ่มCLMVได้รับในการส่งออกไปประเทศพัฒนาแล้ว การส่งเสริมการตลาด และจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและเจรจาธุรกิจ เพื่อให้สินค้าและบริการที่มีศักยภาพของไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับ

  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
   SCG ตอกย้ำผู้นำปิโตรฯ อาเซียน
   PJW เปิดเกมรุกธุรกิจโรงพ่นสี คาดปี’58
 
สถานการณ์ SMEs 9 เดือน มีสัญญาณฟื้นตัว

    สสว. เผยสถานการณ์ SMEs เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว เห็นได้จากตัวเลขส่งออกทั้งรอบ 9 เดือน และเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.45 ล้านล้านบาท และ 0.16 ล้านล้านบาท ผลจากการขยายตัวของตลาดส่งออกหลัก ทั้ง เอเซีย จีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และอเมริกา ขณะที่การจัดตั้งกิจการใหม่เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 โดยเฉพาะก่อสร้างอาคาร ร้านอาหาร ขายส่งเครื่องจักร ฯลฯ เชื่อมั่นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของ SMEs และต่อเศรษฐกิจประเทศในปลายนี้

    รายงานข่าวจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ SMEs ช่วง 9 เดือน ปี 2557 (มกราคม-กันยายน) ทั้งด้านการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดตั้งและยกเลิกกิจการของ SMEs พบว่า สถานการณ์โดยภาพรวมมีสัญญาณการฟื้นตัวมากขึ้น ผลจากการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลเริ่มมีความชัดเจนขึ้น การบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ขณะที่การท่องเที่ยวเริ่มมีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้น เห็นได้จากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนซึ่งมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์การเมืองของไทย ขณะที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญมีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าข่าวสารวงการ