วันที่   
เวลา
 
   ข่าว
ถนนพลาสติก จาก "ขวดน้ำ" ใช้แล้ว
เปิดโมเดล 3 ประสานช่วย SME
พลาสติกแห่ลงเขตศก.พิเศษ
กอช.ดันพัฒนาอุตฯ พลาสติก
อุตฯ หนุนใช้ข้าวเสื่อมทำพลาสติก
 


พลาสติกยันสิ้นปียอด 6 แสนล. เล็งจัด"A-PLAS 2016" ก.ย.59

    สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยจับมือกลุ่มอุตฯพลาสติก ส.อ.ท. จัด "A-PLAS 2016" งานแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมพลาสติก 14-17 ก.ย. 59 นี้

    นาย อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะมีการชะลอตัว แต่อุตสาหกรรมพลาสติกนั้นยังคงเติบโตอยู่ใน 20 อันดับแรกของสินค้าส่งออกของไทย โดยอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันของประเทศ หลายอุตสาหกรรมมีการนำพลาสติกไปใช้เป็นส่วนประกอบ

    นายพิชัย ชูเอกวงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เปิดเผยว่า ในปี 2558 คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมพลาสติกจะเติบโตประมาณ 5% คิดเป็นมูลค่า 6.40 แสนล้านบาท ถึงจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ แต่ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกมิได้ลดลง ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานพลาสติก จำนวน 3,000 แห่ง ในประเทศไทย ประกอบด้วย โรงงานแปรรูปเม็ดพลาสติก โรงงานขึ้นรูปพลาสติก ผู้ผลิตเครื่องจักรและแม่พิมพ์ โรงงานหลอมเม็ดพลาสติกและผู้ผลิตปิโตรเคมี

   เล็งออกกฎคุมบรรจุภัณฑ์
   บีโออีจ่อปรับขึ้นดอกเบี้ยปีหน้ามองการบริโภค-ลงทุน
   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 
ก.วิทย์ตั้ง CRDC ดันงานวิจัยเข้าห้าง เสริมแกร่งเอกชน

     กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิด ”ศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC-FC)” ให้บริการแบบ One Stop Solution มาที่เดียวได้ครบ ทั้งคำแนะนำด้านการวิจัยพัฒนา นวัตกรรมใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ แหล่งเงินทุนงานวิจัย แรงงานและบุคลากรคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการวิจัย รวมถึงความร่วมมือด้านการค้าและการตลาดจากกลุ่มธุรกิจ บริษัทยักษ์ใหญ่ SME ขานรับนโยบาย

      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าข่าวสารวงการ

 
 
Once again, for you and your rolex replica watches family to offer best wishes. In the dream Joachim replica watches miss your soft light lamps, summer Tree on fine stationery chic signature sign, meticulously folded it, put longines replica watches into the envelope. Glanced up and saw the table clip-frames, the left is the sister Louise's photograph on the right is sent Charlotte last year, according to the bust, they face young beautiful and elegant temperament is replica watches extraordinary not help but envy the Creator preference, contrast and has a distinct flavor. Facing Iraqis photos gaze for a moment, Natsuki heart of a dynamic, pulls out a letter filled with Charlotte each box from the drawer, and replica watches finally received a letter inscribed in time is Christmas Eve. Looking graceful writing, I feel warm, geese pass replica watches the increasingly strong friendship, can then I thought, there are more than forty days does not receive new letters, does the iwc replica watches emergence of what misfortune.