วันที่   
เวลา
 
   ข่าว
บอร์ดบีโอไออนุมติส่งเสริมฯ
จับตาเจรจา RCEP
อัดครบโหลจูงใจสุดๆ
เอสเอ็มอี-โอท็อปไทยบุกจีน
ดันไบโอฮับได้ข้อสรุปไตรมาส3
 


สศอ. เตรียมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างศักยภาพอุตฯ สู่ภูมิภาค

    สศอ. เตรียมแผนสนองรับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตจากฐานการผลิตในชุมชน สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน ด้วยการขับเคลื่อนแผนการกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (โซนนิ่ง) รองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค กำหนดอุตสาหกรรมอาหารเป็นเป้าหมายหลัก พร้อมกับผลักดันแผนยุทธศาสตร์การกระจายอุตสาหกรรมสู่เมืองศูนย์กลางที่มีความชำนาญด้านอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาค

    นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เพื่อสนองรับต่อนโยบายรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของภูมิภาคที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตจากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและให้เกิดการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน (AEC) สศอ. จึงเตรียมผลักดันนโยบายขับเคลื่อนแผนการกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (โซนนิ่ง) รองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค และแผนยุทธศาสตร์การกระจายอุตสาหกรรมสู่เมืองศูนย์กลางที่มีความชำนาญด้านอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาค ต่อคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อกำหนดเป็นนโยบายและแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเข็มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และก่อให้เกิดการกระจายอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้กรอบ AEC และผลักดันนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมกัน

   ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพฯ
   ประชุมระดมสมองครั้งที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพฯ
   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 
ไทย-เวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าเป็น 2 หมื่นล้านเหรียญใน 5 ปี

   พาณิชย์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า หรือ JTC ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2 ตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เพิ่มเป็น20,000ล้านเหรียญสหรัฐภายใน5ปี

   พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฏาคมนี้ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะกรรมการร่วมทางการค้า หรือ JTC ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2 โดยมีนายหวู ฮวี ฮว่าง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม เป็นประธานประชุมร่วม พร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันที่จะขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เพิ่มเป็น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯภายใน 5 ปี หรือภายในปี 2563 โดยจะมีการหารือแนวทางความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน และการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าข่าวสารวงการ