วันที่   
เวลา
 
   ข่าว
พึ่ง คสช.อุ้มอุตฯ รับช่วงผลิต
บีโอไอเผยยอดขอรับส่งเสริม 4 เดือน
เอสเอ็มอีแบงก์ผนึก
ศรีไทยฯ รุกอาเซียน
พลาสติกในสไตล์กรีนๆ
 


BOI ออกประกาศฉบับ1/2557 ไฟเขียว 3 มาตรการส่งเสริมการลงทุน

    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ผนึกหน่วยงานพันธมิตร ประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยเมื่อเทียบกับสมาชิกอาเซียนอื่น พบมีหลายอุตสาหกรรมที่ไทยแข่งขันได้ดีในด้านการส่งออก และมีขีดความสามารถเหนืออาเซียนอื่น แนะต้องปรับตัวให้ทันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโลก เพื่อให้ไทยยังคงแข่งขันได้

    นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน) สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนา เรื่อง “ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน” ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาการประเมินความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

    ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญจำนวน 9 อุตสาหกรรม ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 2)อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 4) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 5) อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 6) อุตสาหกรรมเคมีภัณท์และพลาสติก

   เชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “แรลลี่กระชับมิตร”
   PJW เปิดเกมรุกธุรกิจโรงพ่นสี คาดปี’58
   เจลลี่บันนี่ขยายตลาดไทย / เทศ
 
พาณิชย์ชี้ 5 อุตฯ ของไทยครองอันดับแรกด้านส่งออกเทียบตลาดอาเซียน

    บีโอไอเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการ ทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ครอบคลุมรายใหญ่และเอสเอ็มอีรายย่อย ให้ลงทุนเพิ่มเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มี 3 มาตรการย่อย

    เน้นกระตุ้นให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานทดแทน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลงทุนเพิ่มด้านการวิจัยพัฒนา ออกแบบทางวิศวกรรม โดยจะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 3 ปี เปิดโอกาสให้ยื่นขอส่งเสริมภายใน 31 ธ.ค. 2560

    นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ บีโอไอได้ออกประกาศฉบับที่ 1/2557 เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่แล้วในปัจจุบัน ทั้งกลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ให้เกิดการลงทุนเพิ่มเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าข่าวสารวงการ