FAQ
 
  อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตฝาขวดน้ำดื่ม (แบบมีเกลียว) ?
   การผลิตฝาขวดน้ำดื่มแบบมีเกลียวนั้นใช้วิธีการขึ้นรูปโดยการฉีด Injection พลาสติกที่ใช้มักเป็น PP ที่ใช้กับอาหารได้ สิ่งที่ควรระวังในการสร้างแม่พิมพ์เพื่อฉีดฝาคือบริเวณเกลียว ซึ่งต้องเข้ากันได้กับเกลียวขวด ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการรั่วได้ หรือเกลียวไม่แข็งแรงทำให้เกลียวหวานได้
  กลับไปหน้าคำถาม