FAQ
 
  ในอนาคตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกจะมีอัตราการใช้ลดลงหรือไม่ ?
   ในอนาคตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกไม่น่าจะมีอัตราการใช้ลดลงถึงแม้ว่ากระแสอนุรักษ์จะเพิ่มมากขึ้นก็ตาม ทั้งนี้เนื่องมาจากการผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกนั้นมีความยืดหยุ่นสูงสามารถนำไปผลิตเป็นรูปร่างได้หลากหลาย น้ำหนักยังเบา สะดวกในการขนส่ง มากกว่าวัสดุจากธรรมชาติเช่น แก้ว ไม้ หรืออื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพลาสติกชนิดใหม่ๆที่มีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้น หรือพัฒนากระบวนการผลิต เช่น การผลิต multi layer คือการนำพลาสติกมากกว่า 2 ชนิดมาใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มคุณสมบัติเช่นการเป็นbarrier ป้องกันการซึมผ่านของอากาศ น้ำ หรือแสงแดด ทางออกที่เกิดขึ้นคือมีการศึกษา พัฒนาพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น Bio degradable หรือพลาสติกที่เสริมแรงจากวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ หรือ แม้แต่ความพยายามที่จะนำพลาสติก มาrecycle เพื่อให้ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
  กลับไปหน้าคำถาม