FAQ
 
  การค้นพบพลาสติกมีความเป็นมาอย่างไร ?
   การค้นพบพลาสติกนั้นอาจพูดได้ว่าเกิดขึ้นมาพร้อมกับการค้นพบเคมีอินทรีย์ แต่เหตุการณ์สำคัญที่นับได้ว่าเป็นการจุดประการยให้กับโลกของพลาสติกมีอยู่ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน เหตุการณ์แรก เป็นการค้นพบการบ่มยางโดยนายกู๊ดเยียร์ ในปี ค.ศ.1839 เป็นการดัดแปลงยางธรรมชาติโดยการสังเคราะห์เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และใช้งานได้ เหตุการณ์ที่สอง เป้นผลงานของนายไฮแอท ในปี ค.ศ.1868 เป็นการสังเคราะห์พลาสติกตัวแรก ที่รู้จักกันว่า เซลลูลอยด์ ซึ่งทำมาจากเซลลูโลส โดยเปลี่ยนให้เป็นเซลลูโลสไนเตรต และเติมแคมเฟอร์ เพื่อนำไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ ต่อไปได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลัษณนะใสและเหนียว ใช้ทำคอปกเสื้อเชิ้ต หวี แปรง และฟิล์มถ่ายรูป เหตุการณ์ที่สาม เป็นการสังเคราะห์พลาสติกจากสารเคมีโดยตรง นับว่าเป็นพลาสติกสังเคราะห์ชนิดแรก โดยนายเบกเคแลนด์ในปี ค.ศ.1909 ทำได้จากฟินนอลกับฟอร์มัลดีไฮด์ และต้องควบคุมให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นผงเพื่อนำไปขึ้นรูปต่อไป นอกจากนี้ เขายังได้พัฒนาวิธีการและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้สำหรับเปลี่ยนผงนี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ใช้งานได้ หลังจากนั้นจึงได้มีการค้นพบและผลิตพลาสติกชนิดใหม่ ๆ เพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
  กลับไปหน้าคำถาม