FAQ
 
  พลาสติกชนิดใด ที่ทนอุณหภูมิสูงๆได้ ?
   
     เราสามารถตรวจสอบได้กับผู้ขายเม็ดโดยตรง เนื่องจากพลาสติกแต่ละชนิดนั้นมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน อาจจะได้รับการปรับปรุงคุณสมบัติให้ทนต่อความร้อน หรือทนต่อความเย็นได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังอยู่ที่การใช้งานว่าใช้งานได้ที่อุณหภูมิเท่าไร ซึ่งคุณสมบัติที่ใช้ดูว่าพลาสติกทนต่อความร้อนได้ดีขนาดไหนคือ
     1. จุดหลอมเหลว
     2. VICAT/ HDT คืออุณหภูมิที่พลาสติกเริ่มอ่อนตัว เมื่อได้รับความร้อน ถ้าหาก ข้อ 1 และ 2 นี้มีค่าสูง แสดงว่าทนต่อความร้อนได้ดี มักอยู่ในพลาสติกกลุ่ม Engineering Plastic
     3. การทนต่อแรงกระแทก Impact strength at low มักจะทดสอบที่อุณหภูมิ 23 และ –23 องศาเซลเซียส ถ้าหากมีค่าสูงแสดงว่ามีความเหนียวสูง

  กลับไปหน้าคำถาม