FAQ
 
  พลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติกสามารถ ขึ้นรูปได้แบบใดบ้าง ? ?
   พลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติกนั้นสามารถนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 1.วิธี Extrusion วิธีนี้จะนำเม็ดพลาสติกใส่ลงไปในเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ที่จะหลอมพลาสติกจนเหลวด้วยความร้อน จากนั้นจะบีบผ่านหัวฉีดที่มีรูปทรงตามผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ 2.วิธี Blow Moulding เป็นการขึ้นแบบโดยการเป่า การขึ้นรูปชนิดนี้จะทำได้โดยใช้พลาสติกที่หลอมเหลวแล้วฉีดลงไปในแผ่นแม่พิมพ์ จากนั้นเป่าลมเข้าไปในแม่พิมพ์ซึ่งพลาสติกจะกระจายไปกระทบผนังแม่พิมพ์ที่เย็นและจะแข็งตัวเป็นรูปร่างตามต้องการ วิธีการขึ้นรูปนี้มักใช้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ประเภทขวด กระป๋องและของเล่น 3.วิธี Injection Moulding เป็นการขึ้นรูแโดยทำให้พลาสติกหลอมเหลวในห้องที่คล้ายกับเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ และฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์เหล็กที่เย็น ซึ่งพลาสติกก็จะแข็งตัวตามรูปทรงในแม่พิมพ์ตามต้องการวิธีการขึ้นรูปเหล่านี้ใช้กับพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติกเท่านั้น แต่ถ้าเป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตติ้งอย่างเช่น จานชามเมลามีนจะใช้การขึ้นรูปโดยเข้าเครื่องอัด (Compression Moulding) ในความร้อนและความดันที่สูง
  กลับไปหน้าคำถาม