FAQ
 
  อลูมิเนียมฟอยล์ และเมทัลไลซ์ฟิล์ม เวลานำมาบรรจุอาหารแล้วมีอันตรายหรือไม่ ? ?
   เท่าที่ทราบ อันตรายของภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์หรือเมทัลไลซ์ฟิล์มนั้น จะขึ้นอยู่กับโลหะหนักที่ผสมอยู่ในเนื้อพลาสติกที่มีสีอย่างตะกั่วหรือสารหนู ถ้าสีที่ใช้ผสมลงไปไม่ใช่สีผสมอาหารก็อาจเกิดอันตรายได้
  กลับไปหน้าคำถาม