FAQ
 
  Contact lens ทำมาจากวัสดุชนิดใด ?
   การผลิตsoft contact lens เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1954 โดยผลิตจาก Hydroxyethylmethacrylate (HEMA) โดยใช้วิธีผลิต Spin-Casting (การหล่อโดยใช้แรงเหวี่ยง) ในปัจจุบัน contact lens ได้มีการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้น คือได้นานถึง 30 วัน ซึ่งผ่านมาตรฐาน FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2544 โดยเลนส์ชนิดนี้ผลิตมาจาก Fluro-Silicone Hydrogel
  กลับไปหน้าคำถาม