FAQ
 
  ทำไมจึงไม่นิยมใช้ PP ในการเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวด แกลลอน ในทางกลับกันทำไมจึงนิยมใช้ PP ในงานฉีดทำฝาปิด ?
   การเลือกใช้งานของพลาสติกนั้น ต้องเลือกตามความเหมาะสม ซึ่งในกรณีของ PP และ PE นั้นถึงแม้ว่าจะมีโครงสร้างทางเคมีที่ใกล้เคียงกันมาก แต่ว่าคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกันคือ PP นั้นจะมีความสปริงตัวที่ดีกว่า คืนตัวได้เร็วและดี ดังนั้นจึงมักใช้ผลิตเป็นฝาชนิดพับเปิด-ปิด (Flip top) แต่ถ้าหากเป่าเป็นขวดนั้นการใช้งานจะสั้นกว่า PE กรอบแตกได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ในการพิมพ์ พื้นผิวของ PP ก็พิมพ์ได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับ PE อย่างไรก็ตาม ได้มีการพัฒนาเกรดสำหรับเป่าขวด PP ขึ้นมาเช่นกัน ซึ่งการใช้งานมักจะใช้เป็นขวดที่บีบได้ (squezzable)
  กลับไปหน้าคำถาม