FAQ
 
  Glass fiber หรือเส้นใยแก้วมีคุุณสมบัติอย่างไร ? ?
   คุณสมบัติที่สำคัญของเส้นใยแก้ว คือ การดึงเส้นใยจากแก้วหลอมผ่านดาน เส้นใยที่ผลิตจะผ่านกระบวนการปรับผิวเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติด้านการยึดติดกับพลาสติก การทนต่อการขนย้ายและสภาพการใช้งาน เส้นใยแก้วมีซิลกกาเป็นองค์ประกอบหลักก ร่วมกับสารประกอบอ๊อกไซด์อื่น ๆ ซึ่งเส้นใยแก้วที่ใช้เป็นวัสดุโพสิท มีหลายประเภทอาทิ E-glass (สมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้าดี) S-glass (สมบัติความแข็งแรงสูง) หรือ C-glass (สมบัติต้านทานสารเคมีดี)
  กลับไปหน้าคำถาม