FAQ
 
  FRP เป็นคำย่อของวัสดุคอมโพสิทประเภทไหน? ?
   FAP หรือ Fiber reinforced plastics เป็นคำเรียกแบบย่อของวัสดุคอมโพสิท (หรือวัสดุเชิงประกอบ) ชนิดที่ใช้งานแพร่หลายในอุตสาหกรรมทั้งในวัสดุอปกรณ์กีฬา ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทอรนิกส์ เครื่องบิน และยานอากาศ FRP ประกอบด้วยเสนในเสริมแรงในพลาสติก ทางเทคนิคเส้นใยจะถูกเรียกว่า วัสดุเสริมแรงและพลาสติกหรือโพลิเมอร์จะถูกเรียกว่า เมตริกซ์หรือส่วนประกอบที่ทำหน้าที่คล้ายกาวเชื่อมประสานเส้นใยให้เป็นรูปร่างตามผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เส้นใยเสริมแรงที่นิยมใช้มีหลายประเภท เช่น เส้นใยแก้ว เส้นใยคาร์บอน เส้นใยเคฟลาร์ หรือเส้นใยโบรอน และซิคิคอนคาร์ไบด์ พลาสติกที่ใช้ทั่วไปเป็นเทอร์โมเซท ซึ่งในกระบวนการผลิตขึ้นรูปมักจะผ่านความร้อน หรือเกิดปฏิกิริยาเคมี เพื่อเปลี่ยนเทอร์โมเซทจากของเหลวเป็นขแงแข้ง พลาสติกเทอร์โมเซทเช่น โพลิเอสเทอร์ชนิดไม่อิ่มตัว หรืออีพ็อคซี ฯลฯ
  กลับไปหน้าคำถาม