FAQ
 
  อยากทราบชนิดและคุณสมบัติของพลาสติคที่ใช้ในงานเป่าขึ้นรูปขวดว่ามีอะไรบ้าง ?
   งานเป่าขึ้นรูป เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้สำหรับภาชนะกลวง โดยแบ่งได้เป็น 1.การรีด-เป่าขึ้นรูป (Extrusion Blow Molding) คือการรีดเป็นท่อก่อนแล้วจึงใช้พิมพ์ประกอ ก่อนเป่าลมเพื่อให้พลาสติกขยายตัวแนบไปตามแบบพิมพ์ มักใช้วิธีขึ้นรูปแบบนี้กับพลาสติกประเภท PE, PP, PVC, PC. 2.การฉีด-เป่าขึ้นรูป (Injection Blow Molding) ใช้การฉีดเป็น Preform ก่อนจากนั้นจึงนำไปให้คามร้อนเพื่อให้พลาสติกอ่อนตัว พร้อมกับประกบพิมพ์ หลังจากนั้นใช้ลมเป่า เพื่อให้เป็นไปตามแบบพิมพ์ พลาสติกที่ใช้กับการขึ้นรูปประเภทนี้ เช่น PC, PET สมบัติหลักของพลาสติกที่ใช้กับงานเป่าคือ ความหนืดที่สูงหรือไหลได้ช้านั่นเอง เนื่องจากเมื่อพลาสติกเมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และต้องคงรูปไว้ไม่หยดย้อย ซึ่งเมื่อโดนลมเป่าหรืออากาศเป่าไม่เกิดการทะลุได้.
  กลับไปหน้าคำถาม