FAQ
 
  มีวิธีตรวจสอบการสึกของพลาสติกหรือไม่ ?
   การทดสอบการสึกของพลาสติกนั้น ทำได้โดยการหาค่าการต่อต้านการสึก หรือที่เรียกว่า Abrasion Resistance ซึ่งพลาสติกแต่ละขนิดจะสามารถทนต่อการเสียดสี โดยไม่เกิดรอยถลอกหรือรอยสึกได้มากน้อยต่างกัน พลาสติกที่เกิดรอยถลอกได้ย่ากกว่าจะมีค่า Abrasion Resistance ต่ำ ค่า Abrsion Resistance ของพลาสติกวัดได้จากสัดส่วนระหว่างน้ำหนักชิ้นตัวอย่างที่ลดลงต่อจำนวนรอบของการเสียดสี โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Abrasion Tester หลักการก็คือ ให้ชิ้นตัวอย่างพลาสติกมาตรฐานสัมผัสกับวัสดุผิวขรุขระที่ช่วงเวลาหนึ่ง หรือที่จำนวนรอบค่าหนึ่งหนึ่วยของรอบนี้จะขึ้นกับวิธีมาตรฐานที่ใช้วัด และวัสดุผิวขรุขระที่ใช้ เช่น มิลลิกรัมต่อ 100 รอบของกระดาษทราย โดยมากนิยมใช้ค่า Abrasion Resistance ในงานพลาสติกจำพวก ไนลอน โพลิเอทิลีนเทเรฟาเลต และงานด้านยาง อาทิพื้นรองเท้าอีวีเอ ยางรถยนต์ นอกจากนี้ ค่า Abrasion Resistance ยังวัดได้จากค่าการเปลี่ยนแปลงการดูดกลืนหรือสะท้อนแสงของชิ้นตัวอย่างพลาสติกมาตรฐานหลังจากสัมผัสกับวัสดุผิวขรุขระอีกด้วย
  กลับไปหน้าคำถาม