FAQ
 
  อยากทราบวิธีการรีไซเคิล FOAM (EPS) ?
   วิธีการ recyle foam ประเภท EPS มีดังนี้คือ 1.แยกประเภท foam EPS 2. ทำความสะอาดด้วยน้ำและทำให้แห้ง 3. บดโฟมให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อนำไปผ่านเครื่องรีด ตัดเป็นเม็ดใหม่ 4. เม็ดที่ได้มานี้สามารถนำไปผสมกับพลาสติก PS โดยใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น ตลับเทป กล่องดินสอ เป็นต้น
  กลับไปหน้าคำถาม