FAQ   

ค้นหาคำถามจากคำว่า
page   1 2
  ทำไมจึงไม่นิยมใช้ PP ในการเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวด แกลลอน ในทางกลับกันทำไมจึงนิยมใช้ PP ในงานฉีดทำฝาปิด ( read : 10602 )
Plasticizer สำหรับพลาสติก มีกี่ชนิด และแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร ( read : 14720 )
เรซินคืออะไร มีคณสมบัติอย่างไรและนำไปใช้งานด้านใดได้บ้าง ( read : 32768 )
Contact lens ทำมาจากวัสดุชนิดใด ( read : 5639 )
ระหว่าง pigment และ compound เมื่อฉีดเป็นชิ้นงานแล้วจะมีสมบัติต่างกันไหม ( read : 13336 )
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับพอลิเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติก ( read : 8008 )
พลาสติกชนิดใด ที่ทนอุณหภูมิสูงๆได้ ( read : 8206 )
ความดันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับกระบวนการฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ ( read : 5890 )
คุณสมบัติของพลาสติกประเภท pp ( read : 23914 )
อยากทราบชนิดและเกรดพลาสติกที่ใช้ในงานเป่าขวด หรือแกลลอนสำหรับใส่กรดเข้มข้น ( read : 5421 )
เม็ดพลาสติกประเภท PC มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ( read : 11742 )
ในอนาคตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกจะมีอัตราการใช้ลดลงหรือไม่ ( read : 5008 )
โพลิเมอร์ดูดน้ำ คืออะไร ( read : 6600 )
โครงสร้างของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยเป็นอย่างไร ( read : 7038 )
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตฝาขวดน้ำดื่ม (แบบมีเกลียว) ( read : 5404 )
การแยกชนิดของพลาสติกมีวิธีการง่าย ๆ อย่างไรบ้าง ที่พอจะทำให้ทราบว่าเป็นพลาสติกชนิดใด ( read : 19496 )
อยากทราบข้อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ได้จากระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Injection Mould) ( read : 32768 )
อยากทราบวิธีการรีไซเคิล FOAM (EPS) ( read : 4584 )
คุณสมบัติของโพลิเอทธิลีนคือ ( read : 5941 )
มีวิธีการลดการหดตัวของพลาสติกชนิด HDPE ได้อย่างไรบ้าง? ( read : 7601 )
ความหมายของยางเทียม ( read : 17613 )
พลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยแก้วคืออะไร มีลักษณะเป็นอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ( read : 5497 )
LDPE คืออะไร ( read : 31432 )
ความหมามบรรจุภัณฑ์ ( read : 4536 )
เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท สีอะไรบ้าง ( read : 13552 )
พลาสติกมีกี่ประเภท ( read : 12611 )
อะไรคือ แบลคกาไลท์ ครับ คุณสมบัติคืออะไร ( read : 22131 )
ขอทราบรายละเอียดของเครื่องหมายรีไซเคิลพลาสติกที่เป็นมาตรฐานสากลพร้อมทั้งภาพตัวอย่าง ( read : 4247 )
พลาสติกบรรจุอาหารมีการเติมสีลงในกระบวนการผลิตขั้นตอนไหน ( read : 4119 )
เม็ดพลาสติกทำมาจากอะไร เม็ดพลาสติกที่ผลิตในประเทศไทยมีกี่บริษัท ฟิมล์กรองแสงผลิตจากพลาสติกประเภทใหน ( read : 7800 )
อยากทราบชนิดและคุณสมบัติของพลาสติคที่ใช้ในงานเป่าขึ้นรูปขวดว่ามีอะไรบ้าง ( read : 4016 )
คุณสมบัติที่ดีของ Pellet แบบพลาสติกคืออะไร? ( read : 3986 )
CE MARK หมายถึงอะไร? ( read : 5779 )
เทคโนโลยีปลอดมลพิษคืออะไร? ( read : 3478 )
ยางเทียม มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ( read : 6647 )
วิศวกรรมย้อยรอยคืออะไร? ( read : 3102 )
เส้นใยแก้ว สามารถใช้เป็นวัสดุเสริมแรงได้หรือไม่ และมีสมบัติต่างกันอย่างไร ? ( read : 3999 )
พลาสติกสามารถเสื่อมสภาพได้หรือไม่และอย่างไร ( read : 3428 )
Barrier Plastics ใช้ประโยชน์ในด้านไหน ? ( read : 3776 )
วัสดุฉลาดที่พูดกันในแวดวงอุตสาหกรรมพลาสติกคืออะไร? ( read : 4562 )
เทอร์โมพลาสติก กับเทอร์โมเซทต่างกันตรงไหน ( read : 13726 )
โพลิเมอร์คืออะไร ? ( read : 32768 )
FRP เป็นคำย่อของวัสดุคอมโพสิทประเภทไหน? ( read : 4026 )
เส้นใยเคฟลาร์ มีประวัติ และคุณสมบัติอย่างไร? ( read : 3668 )
Glass fiber หรือเส้นใยแก้วมีคุุณสมบัติอย่างไร ? ( read : 5850 )
พลาสติกใสเค้าทำกันอย่างไร ? ( read : 6711 )
ทำไมถุงกาแฟต้องมีพลาสติกเคลือบด้านใน ? ( read : 3168 )
"ถุงร้อน" กับ "ถุงเย็น" แตกต่างกันอย่างไร และนำไปใช้ใส่อะไร ( read : 9309 )
อลูมิเนียมฟอยล์ และเมทัลไลซ์ฟิล์ม เวลานำมาบรรจุอาหารแล้วมีอันตรายหรือไม่ ? ( read : 3617 )
โบร์ผูกของขวัญ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกชนิดใด ( read : 3397 )
พลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติกสามารถ ขึ้นรูปได้แบบใดบ้าง ? ( read : 6207 )
พลาสติกมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ( read : 9878 )
การค้นพบพลาสติกมีความเป็นมาอย่างไร ( read : 3916 )
พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารควรมีลักษณะอย่างไร ( read : 3243 )
พลาสติกแบ่งได้เป็นกี่ชนิด ( read : 7861 )
โฟมทำมาจากอะไร แล้วทำไมเขาจึงจงเกลียดจงชังกันนัก ( read : 9781 )
ไคติน /ไคโตซานนำมาใช้ทางอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แค่ไหน และเป็นอันตรายต่อร่างการหรือไม่ ( read : 3145 )
พลาสติกวิศวกรรมนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจใดได้บ้าง ( read : 3396 )
มีวิธีตรวจสอบการสึกของพลาสติกหรือไม่ ( read : 5481 )
สีย้อมพลาสติกมีกี่แบบ และแบบสีใสทำอย่างไร ( read : 7770 )
 
 ตั้งคำถามใหม่

คำถาม 
 
อีเมลล์ 
 
ชื่อ 
 
 

ตัวอย่าง ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสามสิบห้า
 
 
ตอบคำถามในรูป