FAQ   

ค้นหาคำถามจากคำว่า
page   1 2
  ทำไมจึงไม่นิยมใช้ PP ในการเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวด แกลลอน ในทางกลับกันทำไมจึงนิยมใช้ PP ในงานฉีดทำฝาปิด ( read : 10457 )
Plasticizer สำหรับพลาสติก มีกี่ชนิด และแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร ( read : 14601 )
เรซินคืออะไร มีคณสมบัติอย่างไรและนำไปใช้งานด้านใดได้บ้าง ( read : 32768 )
Contact lens ทำมาจากวัสดุชนิดใด ( read : 5571 )
ระหว่าง pigment และ compound เมื่อฉีดเป็นชิ้นงานแล้วจะมีสมบัติต่างกันไหม ( read : 13132 )
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับพอลิเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติก ( read : 7908 )
พลาสติกชนิดใด ที่ทนอุณหภูมิสูงๆได้ ( read : 8091 )
ความดันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับกระบวนการฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ ( read : 5827 )
คุณสมบัติของพลาสติกประเภท pp ( read : 23811 )
อยากทราบชนิดและเกรดพลาสติกที่ใช้ในงานเป่าขวด หรือแกลลอนสำหรับใส่กรดเข้มข้น ( read : 5356 )
เม็ดพลาสติกประเภท PC มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ( read : 11608 )
ในอนาคตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกจะมีอัตราการใช้ลดลงหรือไม่ ( read : 4942 )
โพลิเมอร์ดูดน้ำ คืออะไร ( read : 6518 )
โครงสร้างของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยเป็นอย่างไร ( read : 6949 )
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตฝาขวดน้ำดื่ม (แบบมีเกลียว) ( read : 5306 )
การแยกชนิดของพลาสติกมีวิธีการง่าย ๆ อย่างไรบ้าง ที่พอจะทำให้ทราบว่าเป็นพลาสติกชนิดใด ( read : 19264 )
อยากทราบข้อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ได้จากระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Injection Mould) ( read : 32768 )
อยากทราบวิธีการรีไซเคิล FOAM (EPS) ( read : 4539 )
คุณสมบัติของโพลิเอทธิลีนคือ ( read : 5859 )
มีวิธีการลดการหดตัวของพลาสติกชนิด HDPE ได้อย่างไรบ้าง? ( read : 7473 )
ความหมายของยางเทียม ( read : 17539 )
พลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยแก้วคืออะไร มีลักษณะเป็นอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ( read : 5397 )
LDPE คืออะไร ( read : 31131 )
ความหมามบรรจุภัณฑ์ ( read : 4504 )
เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท สีอะไรบ้าง ( read : 13458 )
พลาสติกมีกี่ประเภท ( read : 12527 )
อะไรคือ แบลคกาไลท์ ครับ คุณสมบัติคืออะไร ( read : 21976 )
ขอทราบรายละเอียดของเครื่องหมายรีไซเคิลพลาสติกที่เป็นมาตรฐานสากลพร้อมทั้งภาพตัวอย่าง ( read : 4197 )
พลาสติกบรรจุอาหารมีการเติมสีลงในกระบวนการผลิตขั้นตอนไหน ( read : 4034 )
เม็ดพลาสติกทำมาจากอะไร เม็ดพลาสติกที่ผลิตในประเทศไทยมีกี่บริษัท ฟิมล์กรองแสงผลิตจากพลาสติกประเภทใหน ( read : 7710 )
อยากทราบชนิดและคุณสมบัติของพลาสติคที่ใช้ในงานเป่าขึ้นรูปขวดว่ามีอะไรบ้าง ( read : 3933 )
คุณสมบัติที่ดีของ Pellet แบบพลาสติกคืออะไร? ( read : 3900 )
CE MARK หมายถึงอะไร? ( read : 5701 )
เทคโนโลยีปลอดมลพิษคืออะไร? ( read : 3396 )
ยางเทียม มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ( read : 6560 )
วิศวกรรมย้อยรอยคืออะไร? ( read : 3064 )
เส้นใยแก้ว สามารถใช้เป็นวัสดุเสริมแรงได้หรือไม่ และมีสมบัติต่างกันอย่างไร ? ( read : 3907 )
พลาสติกสามารถเสื่อมสภาพได้หรือไม่และอย่างไร ( read : 3389 )
Barrier Plastics ใช้ประโยชน์ในด้านไหน ? ( read : 3685 )
วัสดุฉลาดที่พูดกันในแวดวงอุตสาหกรรมพลาสติกคืออะไร? ( read : 4488 )
เทอร์โมพลาสติก กับเทอร์โมเซทต่างกันตรงไหน ( read : 13217 )
โพลิเมอร์คืออะไร ? ( read : 32768 )
FRP เป็นคำย่อของวัสดุคอมโพสิทประเภทไหน? ( read : 3980 )
เส้นใยเคฟลาร์ มีประวัติ และคุณสมบัติอย่างไร? ( read : 3575 )
Glass fiber หรือเส้นใยแก้วมีคุุณสมบัติอย่างไร ? ( read : 5761 )
พลาสติกใสเค้าทำกันอย่างไร ? ( read : 6625 )
ทำไมถุงกาแฟต้องมีพลาสติกเคลือบด้านใน ? ( read : 3131 )
"ถุงร้อน" กับ "ถุงเย็น" แตกต่างกันอย่างไร และนำไปใช้ใส่อะไร ( read : 9207 )
อลูมิเนียมฟอยล์ และเมทัลไลซ์ฟิล์ม เวลานำมาบรรจุอาหารแล้วมีอันตรายหรือไม่ ? ( read : 3524 )
โบร์ผูกของขวัญ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกชนิดใด ( read : 3355 )
พลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติกสามารถ ขึ้นรูปได้แบบใดบ้าง ? ( read : 6124 )
พลาสติกมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ( read : 9786 )
การค้นพบพลาสติกมีความเป็นมาอย่างไร ( read : 3840 )
พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารควรมีลักษณะอย่างไร ( read : 3196 )
พลาสติกแบ่งได้เป็นกี่ชนิด ( read : 7779 )
โฟมทำมาจากอะไร แล้วทำไมเขาจึงจงเกลียดจงชังกันนัก ( read : 9658 )
ไคติน /ไคโตซานนำมาใช้ทางอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แค่ไหน และเป็นอันตรายต่อร่างการหรือไม่ ( read : 3105 )
พลาสติกวิศวกรรมนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจใดได้บ้าง ( read : 3350 )
มีวิธีตรวจสอบการสึกของพลาสติกหรือไม่ ( read : 5336 )
สีย้อมพลาสติกมีกี่แบบ และแบบสีใสทำอย่างไร ( read : 7642 )
 
 ตั้งคำถามใหม่

คำถาม 
 
อีเมลล์ 
 
ชื่อ 
 
 

ตัวอย่าง ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสามสิบห้า
 
 
ตอบคำถามในรูป