FAQ   

ค้นหาคำถามจากคำว่า
page   1 2
  ทำไมจึงไม่นิยมใช้ PP ในการเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวด แกลลอน ในทางกลับกันทำไมจึงนิยมใช้ PP ในงานฉีดทำฝาปิด ( read : 10597 )
Plasticizer สำหรับพลาสติก มีกี่ชนิด และแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร ( read : 14717 )
เรซินคืออะไร มีคณสมบัติอย่างไรและนำไปใช้งานด้านใดได้บ้าง ( read : 32768 )
Contact lens ทำมาจากวัสดุชนิดใด ( read : 5638 )
ระหว่าง pigment และ compound เมื่อฉีดเป็นชิ้นงานแล้วจะมีสมบัติต่างกันไหม ( read : 13328 )
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับพอลิเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติก ( read : 8001 )
พลาสติกชนิดใด ที่ทนอุณหภูมิสูงๆได้ ( read : 8203 )
ความดันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับกระบวนการฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ ( read : 5888 )
คุณสมบัติของพลาสติกประเภท pp ( read : 23910 )
อยากทราบชนิดและเกรดพลาสติกที่ใช้ในงานเป่าขวด หรือแกลลอนสำหรับใส่กรดเข้มข้น ( read : 5418 )
เม็ดพลาสติกประเภท PC มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ( read : 11739 )
ในอนาคตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกจะมีอัตราการใช้ลดลงหรือไม่ ( read : 5006 )
โพลิเมอร์ดูดน้ำ คืออะไร ( read : 6597 )
โครงสร้างของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยเป็นอย่างไร ( read : 7033 )
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตฝาขวดน้ำดื่ม (แบบมีเกลียว) ( read : 5401 )
การแยกชนิดของพลาสติกมีวิธีการง่าย ๆ อย่างไรบ้าง ที่พอจะทำให้ทราบว่าเป็นพลาสติกชนิดใด ( read : 19487 )
อยากทราบข้อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ได้จากระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Injection Mould) ( read : 32768 )
อยากทราบวิธีการรีไซเคิล FOAM (EPS) ( read : 4583 )
คุณสมบัติของโพลิเอทธิลีนคือ ( read : 5938 )
มีวิธีการลดการหดตัวของพลาสติกชนิด HDPE ได้อย่างไรบ้าง? ( read : 7599 )
ความหมายของยางเทียม ( read : 17607 )
พลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยแก้วคืออะไร มีลักษณะเป็นอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ( read : 5491 )
LDPE คืออะไร ( read : 31423 )
ความหมามบรรจุภัณฑ์ ( read : 4535 )
เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท สีอะไรบ้าง ( read : 13550 )
พลาสติกมีกี่ประเภท ( read : 12607 )
อะไรคือ แบลคกาไลท์ ครับ คุณสมบัติคืออะไร ( read : 22124 )
ขอทราบรายละเอียดของเครื่องหมายรีไซเคิลพลาสติกที่เป็นมาตรฐานสากลพร้อมทั้งภาพตัวอย่าง ( read : 4245 )
พลาสติกบรรจุอาหารมีการเติมสีลงในกระบวนการผลิตขั้นตอนไหน ( read : 4114 )
เม็ดพลาสติกทำมาจากอะไร เม็ดพลาสติกที่ผลิตในประเทศไทยมีกี่บริษัท ฟิมล์กรองแสงผลิตจากพลาสติกประเภทใหน ( read : 7797 )
อยากทราบชนิดและคุณสมบัติของพลาสติคที่ใช้ในงานเป่าขึ้นรูปขวดว่ามีอะไรบ้าง ( read : 4012 )
คุณสมบัติที่ดีของ Pellet แบบพลาสติกคืออะไร? ( read : 3983 )
CE MARK หมายถึงอะไร? ( read : 5776 )
เทคโนโลยีปลอดมลพิษคืออะไร? ( read : 3473 )
ยางเทียม มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ( read : 6642 )
วิศวกรรมย้อยรอยคืออะไร? ( read : 3101 )
เส้นใยแก้ว สามารถใช้เป็นวัสดุเสริมแรงได้หรือไม่ และมีสมบัติต่างกันอย่างไร ? ( read : 3996 )
พลาสติกสามารถเสื่อมสภาพได้หรือไม่และอย่างไร ( read : 3427 )
Barrier Plastics ใช้ประโยชน์ในด้านไหน ? ( read : 3772 )
วัสดุฉลาดที่พูดกันในแวดวงอุตสาหกรรมพลาสติกคืออะไร? ( read : 4559 )
เทอร์โมพลาสติก กับเทอร์โมเซทต่างกันตรงไหน ( read : 13709 )
โพลิเมอร์คืออะไร ? ( read : 32768 )
FRP เป็นคำย่อของวัสดุคอมโพสิทประเภทไหน? ( read : 4023 )
เส้นใยเคฟลาร์ มีประวัติ และคุณสมบัติอย่างไร? ( read : 3663 )
Glass fiber หรือเส้นใยแก้วมีคุุณสมบัติอย่างไร ? ( read : 5846 )
พลาสติกใสเค้าทำกันอย่างไร ? ( read : 6709 )
ทำไมถุงกาแฟต้องมีพลาสติกเคลือบด้านใน ? ( read : 3166 )
"ถุงร้อน" กับ "ถุงเย็น" แตกต่างกันอย่างไร และนำไปใช้ใส่อะไร ( read : 9305 )
อลูมิเนียมฟอยล์ และเมทัลไลซ์ฟิล์ม เวลานำมาบรรจุอาหารแล้วมีอันตรายหรือไม่ ? ( read : 3614 )
โบร์ผูกของขวัญ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกชนิดใด ( read : 3394 )
พลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติกสามารถ ขึ้นรูปได้แบบใดบ้าง ? ( read : 6205 )
พลาสติกมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ( read : 9875 )
การค้นพบพลาสติกมีความเป็นมาอย่างไร ( read : 3912 )
พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารควรมีลักษณะอย่างไร ( read : 3240 )
พลาสติกแบ่งได้เป็นกี่ชนิด ( read : 7858 )
โฟมทำมาจากอะไร แล้วทำไมเขาจึงจงเกลียดจงชังกันนัก ( read : 9776 )
ไคติน /ไคโตซานนำมาใช้ทางอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แค่ไหน และเป็นอันตรายต่อร่างการหรือไม่ ( read : 3141 )
พลาสติกวิศวกรรมนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจใดได้บ้าง ( read : 3393 )
มีวิธีตรวจสอบการสึกของพลาสติกหรือไม่ ( read : 5478 )
สีย้อมพลาสติกมีกี่แบบ และแบบสีใสทำอย่างไร ( read : 7767 )
 
 ตั้งคำถามใหม่

คำถาม 
 
อีเมลล์ 
 
ชื่อ 
 
 

ตัวอย่าง ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสามสิบห้า
 
 
ตอบคำถามในรูป