วันที่   
เวลา
 
   ข่าว
ถนนพลาสติก จาก "ขวดน้ำ" ใช้แล้ว
เปิดโมเดล 3 ประสานช่วย SME
พลาสติกแห่ลงเขตศก.พิเศษ
กอช.ดันพัฒนาอุตฯ พลาสติก
อุตฯ หนุนใช้ข้าวเสื่อมทำพลาสติก
 


พลาสติกยันสิ้นปียอด 6 แสนล. เล็งจัด"A-PLAS 2016" ก.ย.59

    สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยจับมือกลุ่มอุตฯพลาสติก ส.อ.ท. จัด "A-PLAS 2016" งานแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมพลาสติก 14-17 ก.ย. 59 นี้

    นาย อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะมีการชะลอตัว แต่อุตสาหกรรมพลาสติกนั้นยังคงเติบโตอยู่ใน 20 อันดับแรกของสินค้าส่งออกของไทย โดยอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันของประเทศ หลายอุตสาหกรรมมีการนำพลาสติกไปใช้เป็นส่วนประกอบ

    นายพิชัย ชูเอกวงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เปิดเผยว่า ในปี 2558 คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมพลาสติกจะเติบโตประมาณ 5% คิดเป็นมูลค่า 6.40 แสนล้านบาท ถึงจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ แต่ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกมิได้ลดลง ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานพลาสติก จำนวน 3,000 แห่ง ในประเทศไทย ประกอบด้วย โรงงานแปรรูปเม็ดพลาสติก โรงงานขึ้นรูปพลาสติก ผู้ผลิตเครื่องจักรและแม่พิมพ์ โรงงานหลอมเม็ดพลาสติกและผู้ผลิตปิโตรเคมี

   เล็งออกกฎคุมบรรจุภัณฑ์
   บีโออีจ่อปรับขึ้นดอกเบี้ยปีหน้ามองการบริโภค-ลงทุน
   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 
ก.วิทย์ตั้ง CRDC ดันงานวิจัยเข้าห้าง เสริมแกร่งเอกชน

     กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิด ”ศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC-FC)” ให้บริการแบบ One Stop Solution มาที่เดียวได้ครบ ทั้งคำแนะนำด้านการวิจัยพัฒนา นวัตกรรมใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ แหล่งเงินทุนงานวิจัย แรงงานและบุคลากรคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการวิจัย รวมถึงความร่วมมือด้านการค้าและการตลาดจากกลุ่มธุรกิจ บริษัทยักษ์ใหญ่ SME ขานรับนโยบาย

      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าข่าวสารวงการ