วันที่   
เวลา
 
   ข่าว
ปลื้มยอดขอบีโอไอทะลุ 1ล้านล้าน
สสว.ระบุเอสเอ็มอี 11 กลุ่มธุรกิจเด่น
เอสเอ็มอีแบงก์ผนึก
บีโอไอนำนักธุรกิจไทยหาทำเลตั้งฐาน
ปูฐาน 10 ปี SCG ผงาดอาเซียน
 


ไทย-ปากีสถานจัดทำ FTA คาดแล้วเสร็จมี.ค.58

    นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เป็นประธานร่วมฝ่ายไทยในการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าไทย-ปากีสถาน (ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี Ms. Robina Ather, Additional Secretary, Ministry of Commerce เป็นประธานร่วมฝ่ายปากีสถาน

    นายธวัชชัย กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือการพัฒนาความร่วมมือและลดอุปสรรคการค้าระหว่างกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ เป็น 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2561 (2018) ตามที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้ตกลงกันไว้ นอกจากนั้น ยังหารือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ ของทั้งสองประเทศ ได้แก่ ยานยนต์ อัญมณี ประมง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สินค้าเกษตรและอาหาร พลังงาน เครื่องหนัง การบริการสาธารณสุข และโครงสร้างพื้นฐาน

    ปากีสถานและไทยอยู่ระหว่างการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน (Thailand-Pakistan FTA) ซึ่งจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2558 โดยการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 3 จะมีขึ้น ณ กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ประมาณเดือนเมษายน 2558

    ปัจจุบัน ปากีสถานเป็นคู่ค้าอันดับที่ 46 ของไทย (2557) และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 2 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ รองจากอินเดีย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2552-2556) การค้าระหว่างไทยกับปากีสถานมีมูลค่าเฉลี่ย 949.88 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเฉลี่ยปีละร้อยละ 7.32 ในปี 2556 การค้ารวมไทย-ปากีสถานมีมูลค่า 1039.94 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.83 ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 841.12 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปี 2557 (ม.ค.-ต.ค.) การค้ารวมมีมูลค่า 871.90 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2556 (ม.ค.-ต.ค.) ร้อยละ 1.94 โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 622.06 ล้านเหรียญสหรัฐ

   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ
   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
   บ้านพลาสติก
 
บอร์ดบีโอไออนุมัติส่งเสริมฯ 13 โครงการ มูลค่าลงทุนกว่า 2 หมื่นลบ.

    บอร์ดบีโอไออนุมัติให้การส่งเสริม 13 โครงการใหญ่ส่งท้ายปี 2557 เงินลงทุนรวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกิจการด้านพลังงานทดแทน และโรงไฟฟ้าจากขยะและเชื้อเพลิงชีวมวล ขณะที่ค่ายรถ “มาสด้า” ลงทุนเพิ่มผลิตเครื่องยนต์อีโคคาร์ 2

    นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้พิจารณาาอนุมัติส่งเสริมการลงทุน รวม 13 โครงการ รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น 21,153.7ล้านบาท ประกอบด้วย

    1. บริษัท ลพบุรีไบโอเอทานอล จำกัด ได้รับส่งเสริมกิจการผลิตเอทานอล 99.5% เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,340 ล้านบาท กำลังการผลิตปีละประมาณ 120 ล้านลิตร ตั้งโครงการที่จังหวัดลพบุรี โดยโครงการนี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบการเกษตรภายในประเทศ ได้แก่ กากน้ำตาล อีกทั้งยังช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ สำหรับเอทานอลจากโครงการนี้จะจำหน่ายให้กับกลุ่มธุรกิจพลังงานในประเทศ

      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าข่าวสารวงการ