Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

วันที่ลงข่าว  30/1/2560

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมงาน A-PLAS 2016
ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเยี่ยมชมงาน A-PLAS 2016 ให้การต้อนรับโดย ทีมคณะกรรมการจากสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ไบเทค บางนา งาน A-PLAS จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานแสดงเครื่องจักร, อุปกรณ์, วัตถุดิบ และ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก สำหรับภูมิภาค ASEAN ขึ้นภายใต้ชื่องานว่า “ A-PLAS 2016 : ASEAN Community Plastic Exhibition ” ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ อาคาร 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงาน A-PLAS 2016 อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา งาน A-PLAS 2016 จะถูกจัดขึ้นทุก 2 ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าเครื่องจักร, อุปกรณ์, วัตถุดิบ และ สินค้า เกี่ยวกับพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องจะได้ใช้งานนี้เป็นเวทีของการแสดงศักยภาพของวิทยาการที่ทันสมัยทั้งทางด้านเครื่องจักร เทคโนโลยีการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายธุรกิจและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ ระหว่างผู้เข้าชมงานกับผู้ออกงานจากทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจากกลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกันและเป็นคู่ค้าที่สำคัญตลอดมา

Hall 101-102 ไบเทค บางนา
วันที่ 15 กันยายน 2559 
 

หัวข้อข่าว

- ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรี..
- ประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมอุตสาห..
- นายกสมาคมฯ พร้อมคณะเข้าพบผู้บร..
- นายกสมาคมฯ พร้อมคณะเข้าพบผู้บร..
- นายกสมาคมฯ พร้อมคณะเข้าพบผู้บร..
- นายกสมาคมฯ พร้อมคณะเข้าพบผู้บร..
- นายกสมาคมฯ พร้อมคณะเข้าพบผู้บร..
- นายกสมาคมฯ พร้อมคณะเข้าพบผู้บร..
- ก.วิทย์ตั้ง CRDC ดันงานวิจัยเข..
- กอช.ดันพัฒนาอุตฯพลาสติก 6 ปีเพ..
- เล็งออกกฎคุมบรรจุภัณฑ์ สคบ.เรี..
- บีโออีจ่อปรับขึ้นดอกเบี้ยปีหน้..
- "สถาบันพลาสติก" ชูนวัตกรรมใหม่..
- ถนนพลาสติก จาก "ขวดน้ำ" ใช้แล้..
- ‘ดร.อรรชกา สีบุญเรือง’ เปิดโมเ..
- พลาสติกแห่ลงเขตศก.พิเศษ 30 นัก..
- พลาสติกยันสิ้นปียอด 6 แสนล. เล..
- อุตฯ หนุนใช้ข้าวเสื่อมทำพลาสติ..
- ไทย-เวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่า..
- สศอ. เตรียมขับเคลื่อนยุทธศาสตร..