thzh-TWenja

ขอเรียนเชิญร่วมเดินทางชมงานแสดงสินค้าพลาสติก Plas2018 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

ดังนั้นทางสมาคมจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและท่านที่สนใจร่วมเดินทางชมงาน Plas2018 โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณตุ๊ก เจ้าหน้าที่สมาคม 081 629 0130,02 438 9457-8 กรุณาแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม2561

และหากจำนวนผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่านสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดกรุ๊ปการเดินทางชมงานในครั้งนี้

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป​
ท่านละ 75,900​ บาท
พักห้องเดี่ยว​เพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ​ 7,900 ​บาท

โปรแกรมชมงาน Plas 2018
ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561 (6 วัน)

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค.61 (1) กรุงเทพฯ
22.30 น.​พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ เคาน์เตอร์กรุ๊ปเช็คอินสายการบินไทย ประตู 2 เคาน์เตอร์ D14 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่าน

วันอังคารที่ 29 พ.ค.61 (2) กรุงเทพฯ-มิลาน (ชมงาน)

00.40 น.​เหิรฟ้าสู่มิลาน โดยเที่ยวบินที่ TG 940 (รับประทานอาหารมื้อต้อนรับและอาหารมื้อเช้าบนเครื่อง)

07.35 น.​ถึงสนามบินมิลาน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านแวะรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานที่จัดงานเพื่อชมงาน Plas 2018 (อิสระอาหารกลางวัน)

18.00 น.​รับท่านจากบริเวณงาน แวะรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน Fang Jong แล้วเช็คอินเข้าสู่ที่พัก Novotel Milano Nord Ca’ Grand Hotel ¶¶¶¶ หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 30 พ.ค.61 (3)​ มิลาน (ชมงาน)
08.00 น.​รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานที่จัดงาน เพื่อชมงาน Plas 2018 (อิสระอาหารกลางวัน)

18.00 น.​รับท่านจากบริเวณงาน แวะรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น Da Renzo e Lucia แล้วกลับสู่ที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค.61 (4)​ มิลาน-ลา สเปเซีย

08.00 น.​​รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองลา สเปเซีย (230 กิโลเมตร) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิซา ในบริเวณอ่าวลิกูเร หนึ่งในอ่าวที่มีความสำคัญทางด้านการทหารและการค้า

เที่ยง​​รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Ristorante Grande China La Spenzia

บ่าย​​นำท่านเดินทางโดย รถไฟสู่ ชิงเกว เตร เร (Cinque Terre) หมู่บ้าน​เล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ชิงเกว เตร มีความหมายว่าดินแดนทั้งห้า (Five Lands) ตั้งบนหน้าผาสูงชัน​เหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ติดทะเลบริเวณชายฝั่งแคว้นลิกูเรีย ​ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี ประกอบด้วยหมู่บ้าน ​5 แห่ง ได้แก่ Monterosso Al Mare, Vernazza, Corniglia, ​Manarola และ Riomaggiore โดยทั้ง 5 หมู่บ้านนี้ มีหุบเขา​​ล้อมรอบประกอบกัน เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และ​ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้อีกด้วย รถไฟนี้​จะวิ่งผ่านทั้ง 5 หมู่บ้านเลียบทะเล ชมวิวสวย ๆ ลอดอุโมงค์ ตัดผ่านภูเขาเป็นช่วงๆ นําท่านชมความงามของหมู่บ้านที่มีสีสันสวยงาม สร้างลดหลั่นกัน ตามเนิน​ผาริมทะเล
เย็น​​รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น Fratelli D’Anglo แล้วเช็คอินเข้าสู่ที่พัก NH Hotel La Spezia ¶¶¶¶ หรือเทียบเท่า

วันศุกร์ที่ 1 มิ.ย.61 (5)​ ลา สเปเซียฟ-มิลา-กรุงเทพฯ

08.00 น.​รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินมิลาน (225 กิโลเมตร).... น.​ถึงสนามบินมิลาน​

14.05 น.​เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941(รับประทานอาหารมื้อต้อนรับและอาหารเช้าบนเครื่อง)

วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย.61 (6)​ กรุงเทพฯ
05.55 น.​ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

Articles View Hits
581984

Facebook

 

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM