สารจากนายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

            สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยทุกท่าน ผมในฐานะนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 21/2565 ได้เข้ามาทำหน้าที่ร่วมกันบริหารงานสมาคมฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเจริญรุ่งเรือง เพื่อประโยชน์ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้รับความสนับสนุนจากสมาชิกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เพื่อนสมาชิกด้วยกันเป็นอย่างดี การพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกถือเป็นความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานสมาคมฯ

            ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ออกมามากมาย และสถานการณ์โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัญหาเศรษฐกิจของจีน อเมริกา และอียู ที่ชะลอตัวลงอย่างมากจนเกิดปัญหาเงินเฟ้อ การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และการเกิดสงครามรัสเซีย ยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นมาก ส่งผลให้ค่าขนส่งและวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งค่าเงินบาทมีความผันผวนอ่อนค่ามาก ทำให้ผู้ประกอบการพลาสติกได้รับผลกระทบ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

            จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน  ไม่ว่าจะเป็นติดตั้ง SOLAR ROOF เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือการใช้ระบบ AUTOMATION และ AI มาใช้  เพื่อลดการใช้แรงงาน ซึ่งปัจจุบันมีการขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมาก และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยนำพลาสติกรีไซเคิล มาใช้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น PCR หรือ PIR ตามแนวทาง CIRCULAR ECONOMY เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกและ CARBON FOOTPRINT โดยนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากขึ้น

            ขณะเดียวกันทางสมาคมฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันพลาสติก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสอดส่องดูแลถึงผลกระทบในเรื่องของมาตรการต่าง ๆ ที่ภาครัฐได้ออกกฎมา รวมถึงร่วมเป็นคณะทำงานในการสนับสนุนภาครัฐโดยการให้ความเห็น ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในเรื่องของ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573, EPR, CBAM และ RPET เพื่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการพลาสติกน้อยที่สุด และเกิดประโยชน์ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ให้มากที่สุด

            สุดท้ายนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกไทยทุกท่าน สามารถฟันผ่าอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างราบรื่น และขอให้ผู้ประกอบการ สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยทุกๆ ท่าน จงประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ กิจการก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

 

 นายวิเชียร เล็กวิจิตรธาดา 
 นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM