สารจากนายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ได้ก่อตั้งขึ้นมาเกือบ 40 ปี โดยความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกโดยมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย โดยให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้เกิดวิถีชีวิตใหม่หรือ New normalมนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน และปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้โดยไม่ติดเชื้อไวรัสซึ่งทำให้พลาสติกจากที่ถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายกลับมามีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก โดยเห็นได้จากการที่พลาสติกได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของสุขอนามัย อาทิบรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่น ถุงใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงแผ่นพลาสติกใสสำหรับทำฉากกั้นป้องกันการแพร่เชื้อโรค ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสแทนกระจกได้ ซึ่งมีความสะอาด น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวกราคาถูกและเปลี่ยนได้ง่ายด้วยเหตุที่มีความจำเป็นและมีความต้องการใช้จำนวนมากขึ้นกระผมเห็นว่าในเมื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไม่ได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องร่วมกันรณรงค์ให้ความสำคัญต่อการคัดแยกเพื่อการนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากที่สุดต้องปลอดภัยและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดด้วยเช่นกันส่วนการปรับพฤติกรรมการไม่ใช้พลาสติก ไม่น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ของที่สะอาดและถูกสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น

กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมของสมาคมฯที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา และในนามของสมาคมฯ กระผมจะพยายามดำเนินงานในทุกกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมวางแผนเพื่อการพัฒนาร่วมกันระหว่างสมาชิก ภาครัฐและภาคเอกชนให้ดำเนินไปได้อย่างสำเร็จลุล่วงอันจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในธุรกิจของท่านสมาชิกและความยั่งยืนของสมาคมฯต่อไป

สุดท้ายกระผมขอเป็นกำลังใจและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดคุ้มครองให้คณะกรรมการ  สมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการพลาสติกทุกท่านจงผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจ และสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ไปด้วยดี และจงประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ สุขภาพแข็งแรง และมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 

 นายถนัดกิจ เตชานุกูลชัย 
 นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM