นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

คุณวิชัย สวาทยานนท์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 1 - 3
พ.ศ.2525 - 2530
 
คุณณรงค์ พึ่งชาญชัยกุล
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 4 - 5
พ.ศ.2531 - 2534
 
คุณวัง ชูเอกวงศ์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 6
พ.ศ.2535 - 2536
   
ดร.ประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 7- 8
พ.ศ.2537 - 2540
   
คุณสุชาติ ซื่อสัจจกุล
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 9 - 10
พ.ศ.2541 - 2544
คุณปริญญา ชื่นมีเชาว์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 11 - 12
พ.ศ.2545 - 2548
คุณสมศักดิ์ ตรีเทพวิจิตร
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 13
พ.ศ.2549 - 2550
คุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 14 - 15
พ.ศ.2551 - 2554
คุณพิชัยชูเอกวงศ์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 16 - 17
พ.ศ.2555 - 2559
 
 
  
คุณสมชัย เตชะพานิชกุล
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 18 - 19
พ.ศ.2560 - 2563
 
 
 
 
 
คุณถนัดกิจ เตชานุกูลชัย
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 20
พ.ศ.2564 - 2565
 
 
   
   
   
   
   
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM