พิเศษสุดๆ

สำหรับผู้ที่เป็นสมัครสมาชิกสมาคมอยู่แล้ว

หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ สามารถติดต่อขอรับสมัครเป็นสมาชิกได้

กรุณาเมล์แจ้งชื่อผู้ใช้งานของบริษัทฯ/ห้างฯ/ร้าน/อื่นๆ ไปยัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ข้อมูล ข่าวสารได้อย่างเต็มที่

 

thzh-TWenja
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
69770

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 18/2559

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง บริษัท
1 คุณสมชัย   เตชะพานิชกุล นายกสมาคมฯ บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จำกัด
2 คุณพจนารถ  ปริญภัทร์ภากร รองนายกอาวุโสสมาคมฯ / เหรัญญิก  บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
3 คุณถนัดกิจ   เตชานุกูลชัย รองนายกอาวุโสสมาคมฯ บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จำกัด
4 คุณวิเชียร   เล็กวิจิตรธาดา รองนายกสมาคมฯ บริษัท โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ จำกัด
5 คุณณภัทร   ทิพย์ธนกิจ รองนายกสมาคมฯ บริษัท ไทยโรตารี่พลาสติก จำกัด
6 คุณสมพล   ไพบูลย์นิธิกุล รองนายกสมาคมฯ บริษัท มิตรพลพลาสติก จำกัด
7 คุณมานพ  ทองทั้งวงศ์ รองนายกสมาคมฯ / เลขาธิการ บริษัท เกรียงไทยพลาสเท็ค จำกัด
8 คุณธนกร   ชนะภัยวรภรณ์ ผู้ช่วยรองนายกสมาคมฯ บริษัท วาไรตี้  อินเตอร์พลาส จำกัด
9 คุณประพัฒน์ กัปปิยภัณฑ์ ผู้ช่วยรองนายกสมาคมฯ บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด
10 คุณสมหมาย องค์เจริญลาภ ผู้ช่วยรองนายกสมาคมฯ พระคุณท่าน
11 คุณกฤษ สงเกื้อ ผู้ช่วยรองนายกสมาคมฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์ เอ.อาร์.
12 คุณกิตติณัฐ   องค์วุฒิธรรม  ผู้ช่วยรองนายกสมาคมฯ บริษัท ทรงสวัสดิ์ (1988) จำกัด 
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี้
บจก.เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี้
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
© 2018 Thai Plastic Industries Association. All Rights Reserved. Designed By KPPM
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM