สิทธิประโยชน์สมาชิก

 

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคม โดยมีรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ดังนี้

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯ ประเภทสมาชิกสามัญ
ได้รับหนังสือทำเนียบผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ซึ่งจะจัดทำทุกๆ 2 ปี ( TPIA Plastic Directory 2001-2002 )
ได้รับวารสารพลาสติกทุกๆ 2 เดือน ตลอดอายุสมาชิกสมาคมฯ
ได้รับส่วนลดพิเศษในการลงโฆษณาในวารสารพลาสติก
ได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวข้อมูลด้านการนำเข้า-ส่งออกในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมพลาสติกในรูปของการจัดอบรมและสัมมนาต่างๆ
ได้ทราบราคาเม็ดพลาสติกทั้งในและต่างประเทศ
สมาชิกที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมาคมฯ สามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36 (1)และ(2) ในการยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับการส่งออก
สามารถเข้ารับบริการข้อมูลผ่านทาง Internet ในเว็บไซด์ www.tpia.org , www.thaiplastic.org
ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสังสรรค์ต่างๆ ที่สมาคมฯจัดขึ้น เช่น การจัดการแข่งขันกอล์ฟสามัคคีเป็น ประจำทุก 2 เดือน การจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล งานสังสรรค์ปีใหม่ ฯลฯ
ได้รู้จักผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการ จัดโปรแกรมนำสมาชิกเดินทางไปดูงานต่างประเทศ
สามารถร้องเรียนอุปสรรค ปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบต่ออุตสากรรมของท่าน เพื่อที่ทางสมาคมฯ จะได้ดำเนินการหรือประสานงานต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สามารถใช้บริการห้องสมุดของสมาคมฯ ได้ฟรี รวมทั้งสามารถยืม วิดิโอและเทปคาสเซทได้ในราคาสมาชิก

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯ ประเภทสมาชิกสมทบ
ได้รับหนังสือทำเนียบผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ซึ่งจะจัดทำทุกๆ 2 ปี ( TPIA Plastic Directory 2001-2002 )
ได้รับวารสารพลาสติกทุกๆ 2 เดือน ตลอดอายุสมาชิกสมาคมฯ
ได้รับส่วนลดพิเศษในการลงโฆษณาในวารสารพลาสติก
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมพลาสติกในรูปของการจัดอบรมและสัมมนาต่างๆ
ได้ทราบราคาเม็ดพลาสติกทั้งในและต่างประเทศ
ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสังสรรค์ต่างๆ ที่สมาคมฯจัดขึ้น เช่น การจัดการแข่งขันกอล์ฟสามัคคีเป็น ประจำทุก 2 เดือน การจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล งานสังสรรค์ปีใหม่ ฯลฯ
ได้รู้จักผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการ จัดโปรแกรมนำสมาชิกเดินทางไปดูงานต่างประเทศ
สามารถใช้บริการห้องสมุดของสมาคมฯ ได้ฟรี รวมทั้งสามารถยืม วิดิโอและเทปคาสเซทได้ในราคาสมาชิก
ได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวข้อมูลด้านการนำเข้า-ส่งออกในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ได้ทราบราคาเม็ดพลาสติกทั้งในและต่างประเทศ
สามารถเข้ารับบริการข้อมูลผ่านทาง Internet ในเว็บไซต์ www.tpia.org , www.thaiplastic.org

 

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM