สัญลักษณ์ของการรีไซเคิลพลาสติก

เครื่องหมาย                 นี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า  พลาสติกนั้นสามารถนำกลับไปแปรสภาพเพื่อการใช้งานใหม่ในรูปแบบอื่น ( Recycle )  ส่วนตัวเลขที่อยู่ในสัญลักษณ์  เป็นรหัสที่ช่วยให้สะดวกในการแยกพลาสติกแต่ละชนิดออกจากกัน  โดยแต่ละรหัสหมายถึงพลาสติกประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 

 PET

เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET)  เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรัลใส่น้ำอัดลม  หรือน้ำมันเนื่องมาจากความใส  มีความยืดหยุ่นสูงและป้องกันการซึมผ่านได้

HDPE

เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง  เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับทำถุงหิ้ว  ขดวน้ำดื่ม  หรือถังน้ำ  เป็นต้น  เพราะว่ามีความยือหยุ่นสูงและป้องกันการซึมผ่านได้ดี

PVC

เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิไวนิลคลอไรด์ เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับใช้ทำท่อน้ำ  ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า  กระเป๋าหนังเทียม  ประตูพีวีซี  เป็นต้น  PVC มีคุณสมบัติแข็งแรง  ทนสารเคมี  สามารถทำเป็นสีได้ไม่จำกัด  และทนน้ำได้ดี

LDPE

เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ  เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับนำมาเป็นถึงเย็น  ถึงใส่อาหารแช่แข็ง  เพราะมีความยือหยุ่นสูง  เหนียว  ไม่มีกลิ่น  ไม่ม่สี  พลาสติกชนิดนี้ไม่เหมาะที่จะบรรจุอาหารร้อน
PP
เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน  เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับทำถุงร้อนบรรจุอาหาร  หรือผลิตกล่องบรรจุอาหารสำหรับนำเข้าไมโครเวฟ  เพราะมีความยือหยุ่นสูง  ทนสารเคมี  และสามารถใช้งานกับอุณหภูมิที่สูงถึง  175  องศาเซลเซียส
PS
เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิสไตรีน  เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับทำเป็น  โฟม  กล่อง  ถ้วย  และจาน  เนื่องจากง่ายต่อการขึ้นรูป  สามารถพิมพ์สีสัน  และลวดลายให้สวยงามได้  และสามารถใช้งานกับอุณหภูมตั้งแต่  -10  องศาเซลเซียส  ถึง  -80  องศาเซลเซียส
OTHER*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำหรับพลาสติกอื่น ๆ  หมายเหตุ*  หมายถึง  อาจระบุชนิดของพลาสติกที่ใช้ทำสัญลักษณ์ของการรีไซเคิลพลาสติก
เครื่องหมาย                 นี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า  พลาสติกนั้นสามารถนำกลับไปแปรสภาพเพื่อการใช้งานใหม่ในรูปแบบอื่น ( Recycle )  ส่วนตัวเลขที่อยู่ในสัญลักษณ์  เป็นรหัสที่ช่วยให้สะดวกในการแยกพลาสติกแต่ละชนิดออกจากกัน  โดยแต่ละรหัสหมายถึงพลาสติกประเภทต่าง ๆ ดังนี้
PET
เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET)  เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรัลใส่น้ำอัดลม  หรือน้ำมันเนื่องมาจากความใส  มีความยืดหยุ่นสูงและป้องกันการซึมผ่านได้
HDPE
เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง  เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับทำถุงหิ้ว  ขดวน้ำดื่ม  หรือถังน้ำ  เป็นต้น  เพราะว่ามีความยือหยุ่นสูงและป้องกันการซึมผ่านได้ดี
PVC
เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิไวนิลคลอไรด์ เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับใช้ทำท่อน้ำ  ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า  กระเป๋าหนังเทียม  ประตูพีวีซี  เป็นต้น  PVC มีคุณสมบัติแข็งแรง  ทนสารเคมี  สามารถทำเป็นสีได้ไม่จำกัด  และทนน้ำได้ดี
LDPE
เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ  เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับนำมาเป็นถึงเย็น  ถึงใส่อาหารแช่แข็ง  เพราะมีความยือหยุ่นสูง  เหนียว  ไม่มีกลิ่น  ไม่ม่สี  พลาสติกชนิดนี้ไม่เหมาะที่จะบรรจุอาหารร้อน
PP
เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน  เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับทำถุงร้อนบรรจุอาหาร  หรือผลิตกล่องบรรจุอาหารสำหรับนำเข้าไมโครเวฟ  เพราะมีความยือหยุ่นสูง  ทนสารเคมี  และสามารถใช้งานกับอุณหภูมิที่สูงถึง  175  องศาเซลเซียส
PS
เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิสไตรีน  เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับทำเป็น  โฟม  กล่อง  ถ้วย  และจาน  เนื่องจากง่ายต่อการขึ้นรูป  สามารถพิมพ์สีสัน  และลวดลายให้สวยงามได้  และสามารถใช้งานกับอุณหภูมตั้งแต่  -10  องศาเซลเซียส  ถึง  -80  องศาเซลเซียส
OTHER*
สำหรับพลาสติกอื่น ๆ  หมายเหตุ*  หมายถึง  อาจระบุชนิดของพลาสติกที่ใช้ทำ
   
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM