ประชาสัมพันธ์ “อบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี”

เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ทุกท่าน

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Designing Plastic Products in Circular Economy” เป็นเวลา 6 วัน ในวันที่ 1, 2, 9, 10, 16 และ 23 มิถุนายน 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติก ตามวิถีเศรษฐกิจหมุนเวียน แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความร่วมมือในอนาคต

 โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้รับเกียรติในการจัดการอบรม จาก Professor Mattias Lindahl (Linköping University) ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติด้าน Eco-design และ Product Service Systems ร่วมกับวิทยากรจากองค์กรแนวหน้า อาทิ Swedish EPA, Volvo Cars และ Lund University ของประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำของโลกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เทคโนโลยีพลาสติก และวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม จาก สวทช. และ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม และ ลงทะเบียนออนไลน์ https://shorturl.at/eyHIL หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทร. 081-8284993, 0815757700

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM