แจ้งข่าว สมอ.ออกประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการกำหนดมาตรฐาน มอก.

สมาคมฯ ได้ทราบข่าวจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ออกประกาศรับฟังความคิดเห็นให้สินค้า 3 ชนิด ที่มีการสัมผัสอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยปรับจากมาตรฐานภาคสมัครใจในปัจจุบันเป็นมาตรฐานบังคับ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมีปริมาณสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องควบคุม เพื่อความปลอดภัย และป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน โดยมีสินค้าที่เกี่ยวกับพลาสติกที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 3 ชนิด ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM