ขอเชิญร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก* ประชาสัมพันธ์ * 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีกำหนดจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยโปรแกรม Zoom

สมาคมฯ จึงขอเชิญท่านสมาชิกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ตามวันและเวลาดังกล่าว
👉 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและกำหนดการตามลิงค์นี้
     ลงทะเบียน >> https://bit.ly/3mEF8Q5
     ดาวน์โหลดเอกสารและแบบแสดงความคิดเห็น >> https://bit.ly/3EFijlk
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองอาหาร โทร. 02-590-7178-9
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM