ข่าวสารในสมาคม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอก 3 ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยเป็นเรื่องสำคัญ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย มีความห่วงใยเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและการจัดเก็บขยะที่เป็นขยะติดเชื้อ โดยเฉพาะการทิ้งหน้ากากอนามัยจากครัวเรือนที่ยังพบส่วนใหญ่ทิ้งปะปนกับขยะบ้าน โดยไม่คัดแยกทิ้งให้ชัดเจน ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดขึ้นได้ จึงร่วมกันมอบถุงคัดแยกขยะสีแดงให้กับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ในประเทศ เพื่อช่วยให้เกิดการคัดแยกที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เข้าพบนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เพื่อมอบถุงคัดแยกขยะสีแดงสำหรับทิ้งขยะติดเชื้อและหน้ากากอนามัย จำนวน 109,343 ใบ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามวารสารพลาสติกรูปแบบ E-JOURNAL ฉบับที่ 3/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 ได้แล้วตอนนี้

เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ทุกท่าน

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Designing Plastic Products in Circular Economy” เป็นเวลา 6 วัน ในวันที่ 1, 2, 9, 10, 16 และ 23 มิถุนายน 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติก ตามวิถีเศรษฐกิจหมุนเวียน แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความร่วมมือในอนาคต

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

ด้วยสมาคมฯ ได้รับการประสารและแจ้งข่าวการจัดสัมมนาออนไลน์ จาก 2 หน่วยงาน สมาคมฯ เห็นว่าการสัมมนาดังกล่าวเป็นประโยชน์กับสมาชิก สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา โดยหัวข้อสัมมนาและรายละเอียดการสัมมนามี 2 หัวข้อดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 เป็นตันไป สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับสมาชิกสมาคมฯ ที่เป็น สมาชิกสมทบ สมาชิกสามัญ และ สมาชิก USER PACKAGE เท่านั้น สนใจสมัครสมาชิก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ : 02-438-9457-8 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Line : @tpia


Download ใบสมัครแพ็คเกจ

เข้าพบ รมต.สุวิทย์ เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการงดแจกถุงหูหิ้วขนาดบางกว่า 36 ไมครอนและสร้างความเข้าถึงทางออกในการใช้ถุงที่มีความหนาที่ถูกต้องพร้อมทั้งการใช้ถุงสลายตัวได้ทางขีวภาพ

หมวดหมู่รอง

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM