ข่าวสารในสมาคม

เนื่องในโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ในวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม  2561  เวลา 14.30  - 15.00 น

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 35/2560 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 – 17.30 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 โดยในการประชุมจะมีการแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา

เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านภาษีแก่ผู้เข้าร่วมประชุม สมาคมฯได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการที่ดีในภาษี ยุค 4.0” โดย อาจารย์ทวีวัฒน์ กีรติวานิชย์ ท่านเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษียุคใหม่จากกรมสรรพากร ซึ่งในปัจจุบันแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ การนำระบบ Electronic ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจัดเก็บภาษีเพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการ รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาออกใหม่และภาษีการรับมรดกและภาษีการรับให้ (Gift tax) ที่เกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตของทุกท่าน เพื่อท่านจะได้นำความรู้ไปปรับใช้กับตัวท่านหรือธุรกิจของท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเข้าร่วมประชุมพร้อมร่วมฟังบรรยายพิเศษ ตามวันและเวลาดังกล่าว

https://www.facebook.com/TPIA.ORG/posts/2000943283516787

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ทางสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ขอเรียนเชิญลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก เพื่อรับข่าวสาร สิทธิพิเศษ

กรณีที่เป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ กรุณาแจ้งชื่อผู้ลงทะเบียนไปยังเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมวดหมู่รอง

หน้าที่ 4 จาก 4

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM