ข่าวสารวงการพลาสติก

  1. ขอเชิญรับชม VDO การอบรม “การดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสุดที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566
  2. ด่วน !!! แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การสัมมนารับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ (ภาคกลาง)
  3. รายงานวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกเดือนมิถุนายน 2566
  4. อัพเดทสถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติก ประจำเดือนมิถุนายน 2566
  5. สถิติข้อมูลการนำเข้า – ส่งออกปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
  6. แจ้งอัพเดทข้อมูล : ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
  7. สถิติข้อมูลการนำเข้า – ส่งออกปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ประจำเดือนเมษายน 2566

หน้าที่ 1 จาก 23

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM