คต.แจ้งกรณีเวียดนามรับคำร้องขอทบทวนขอบเขตสินค้า AD สินค้า Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP)

เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

ด้วยกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า ได้มีหนังสือแจ้งประกาศกรมคุ้มครองทางการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เรื่อง การรับคำร้องขอทบทวนขอบเขตสินค้า กรณีสาธารณรัฐสังคมเวียดนามบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มเคลือบสำหรับการพิมพ์ประเภท Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) ที่มีแหล่งกำเนิดจากไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และมาเลเซีย เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 - 22 กรกฎาคม 2568

โดยผู้ประกอบการไทยสามารถอ่านรายละเอียดประกาศดังกล่าวและดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอทบทวนขอบเขตสินค้าได้ที่ http://www.trav.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail... รายละเอียดตามแนบมาพร้อมนี้

สามารถดูรายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า จากกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ ตามลิงค์ดังนี้ https://www.thaitr.go.th/th/search/AD2201

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM