สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ยื่นขอทบทวนอากร AD ประจำปี กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าถุงพลาสติกชนิดใช้หิ้ว

เรียน สมาชิกสมาคมฯ ผู้ประกอบการถุงพลาสติก
ด้วยกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า ได้มีหนังสือนำส่งสำเนาประกาศ Federal Register Vol.86 No.145 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 กรณีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าถุงพลาสติกชนิดใช้หิ้ว (Polyethylene Retail Carrier Bags) จากประเทศไทย โดย DOC ได้กำหนดระยะเวลาการทบทวน คือ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564 และผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ต่อ DOC ได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/.../FR-2021-08-02/pdf/2021-16399.pdf หรือเว็บไซต์กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ www.thaitr.go.th
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM