ประชาสัมพันธ์ “กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565” ของกระทรวงอุตสาหกรรมข่าวประชาสัมพันธ์
“กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565” ของกระทรวงอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือ SMEs และลูกหนี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) จำนวน 2 กองทุน ได้แก่
    1) โครงการสินเชื่อ เพิ่มศักยภาพ SME พ.ศ. 2565 (วงเงิน 1,000 ล้านบาท)
    2) โครงการสินเชื่อ สร้างโอกาสเสริมสภาพคล่อง SME พ.ศ. 2565 (วงเงิน 500 ล้านบาท)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565
 การสมัครเข้าร่วมโครงการ
    - สามารถติดต่อขอรับสินเชื่อได้ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด
    - สมัครผ่านทางออนไลน์ คลิก!! www.thaismefund.com เพื่ออ่านเงื่อนไขและกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ คลิกที่ช่อง “ยื่นคำขอสินเชื่อ” และคลิก “สมัครเข้าร่วมโครงการ”
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.smebank.co.th

ที่มา : สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM