ประชาสัมพันธ์ข่าวการสัมมนา !!! ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย !!!


สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมผู้ปะกอบการขอรับใบอนุญาต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร มอก.655 เล่ม 1 - 3 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ มอก.2493 เล่ม 1 - 2 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Mayfair A-B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

จัดโดย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการด้านมาตรฐาน  โทร : 02 430 6833 ต่อ 2330
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM