ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ : Plastic Pollution Treaty: กฎหมายหยุดโลก

ขอเรียนเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ Circular Economy Talks:“Plastic Pollution Treaty: กฎหมายหยุดโลก (ของการก่อขยะและมลพิษพลาสติก)”

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น.
ในรูปแบบ onsite ณ ห้อง CC305  อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี (ภายในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 19 (NAC2024) และ
รูปแบบ online ผ่านระบบ Webex meeting

มลภาวะจากพลาสติกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แสดงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงซึ่งส่งผลเสียต่อมิติด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจของการพัฒนาที่ยั่งยืน

“มาทำความรู้จักกับ Plastic Pollution Treaty  ร่างสนธิสัญญาเพื่อการจัดการปัญหามลพิษจากพลาสติกได้อย่างเบ็ดเสร็จในฐานะประชาคมโลก เป็นข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดนับตั้งแต่มีความตกลงปารีส (Paris agreement) ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Plastic Pollution Treaty ร่างสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (legally binding) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ สามารถยกระดับการดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะพลาสติกหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่ปรับปรุงระบบการรีไซเคิลหรือการจัดการขยะพลาสติกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงมาตรการตลอดวงจรชีวิตของพลาสติกตั้งแต่การสกัดวัสดุดิบ การควบคุมปริมาณการผลิตพลาสติก และมาตรการห้ามใช้พลาสติกใช้แล้วทิ้งหลายประเภท ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างขยะมากมายมหาศาล อีกทั้งยังรวมไปถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่เกิดจากการแตกตัวของพลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ และไมโครพลาสติกจากยางรถยนต์

ในการเจรจาว่าด้วย สนธิสัญญาพลาสติกเพื่อยุติมลพิษจากพลาสติกนี้ มีผู้เข้าร่วมจาก 175 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยตัวแทนรัฐบาล องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ (NGOs) ภาคอุตสาหกรรม และประชาสังคม โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสรุปผลการเจรจาสำหรับเครื่องมือใหม่ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อยุติมลพิษจากพลาสติก รวมไปถึงมลพิษจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลก่อนสิ้นปี 2567 รวมทั้งจะเสนอมาตรการเพื่อเลิกและจำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่สามารถหลีกเลี่ยงและแทนที่ได้ รวมถึงการก่อให้เกิดของเสีย หรือก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ยังอยู่ในระบบเศรษฐกิจควรถูกออกแบบให้ยั่งยืนโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการใช้พลาสติกที่ได้จากการรีไซเคิลให้มากขึ้น

Circular Economy Talks: Plastic Pollution Treaty: กฎหมายหยุดโลก (ของการก่อขยะและมลพิษพลาสติก)” จะเป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมรับฟัง มุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทนรัฐบาล องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ (NGOs) ภาคอุตสาหกรรม และประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจของพลาสติก (Plastics economy) ที่ปลอดภัยและยั่งยืน

  ลงทะเบียนเข้าร่วมรูปแบบ onsite กดลิงก์  https://shorturl.at/qxISY หรือสแกน QR code  

ลงทะเบียนเข้าร่วมรูปแบบ online กดลิงก์ https://shorturl.at/AHO03  หรือสแกน QR code

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 
คุณอิชย์ชญาน์  โทรศัพท์ : 02 5646500 ต่อ 4469, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM