ข่าวสารวงการพลาสติก

เรียน สมาชิกสมาคมฯ ผู้ประกอบการถุงพลาสติก
ด้วยกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า ได้มีหนังสือนำส่งสำเนาประกาศ Federal Register Vol.86 No.145 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 กรณีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าถุงพลาสติกชนิดใช้หิ้ว (Polyethylene Retail Carrier Bags) จากประเทศไทย

เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

ด้วยกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า ได้มีหนังสือแจ้งประกาศกรมคุ้มครองทางการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เรื่อง การรับคำร้องขอทบทวนขอบเขตสินค้า กรณีสาธารณรัฐสังคมเวียดนามบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มเคลือบสำหรับการพิมพ์ประเภท Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) ที่มีแหล่งกำเนิดจากไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และมาเลเซีย เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 - 22 กรกฎาคม 2568

 
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการ
 
ตามที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ เรื่อง มาตรการภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ (พักทรัพย์ พักหนี้) เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 64 ที่ผ่านมานั้น กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 34 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 721) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 64 เป็นต้นไป


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดตัวโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า หรือ The Electric Playground โครงการส่งเสริมความรู้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา รวมถึงคุณครูให้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างถูกวิธี พร้อมแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งเป็นทางออกและตัวเลือกที่จะช่วยจัดการและลดปริมาณขยะที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำร่องใน 50 โรงเรียน จาก 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ภูเก็ต และขอนแก่น รวมนักเรียนและครูที่เข้าร่วมกว่า 10,000 ราย

  1. เยอรมนียกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (สคต.แฟรงก์เฟิร์ต)
  2. "กระทรวงอุตสาหกรรม"เร่งดึงสถานประกอบการเข้า Platform ประเมินโควิด-19
  3. ที่ประชุม กกร. มีมติปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 เหลือขยายตัวได้ในกรอบ 0.0- 1.5%
  4. อนุมัติทันทีวันนี้ 7-7-7 ! จุรินทร์ จับมือ Exim Bank ลุยต่อ "จับคู่กู้เงิน" สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก จัดวงเงินพิเศษ เงื่อนไขพิเศษเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะ
  5. RCEP เพิ่มแต้มต่อส่งออกตลาดเกาหลีใต้ ไม่เก็บภาษีสินค้าไทยเพิ่มจากความตกลง AKFTA ถึง 413 รายการ
  6. ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทยประจำเดือนพฤษภาคม 2564
  7. เจาะตลาด FTA สินค้าอุตสาหกรรม ศักยภาพส่งออก
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM