ข่าวสารวงการพลาสติก

  1. ก.อุตฯ-พลังงาน ผนึกกำลัง “ปั้นขยะเป็นไฟฟ้าใช้ในภาคอุตสาหกรรม”
  2. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 📌 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก 📌
  3. ประชาสัมพันธ์ !!! ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  4. กรมโรงงานฯ ออก “กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย” บังคับใช้ วันที่ 19 เมษายน 2565
  5. ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทยประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564
  6. อัพเดทสถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติก ประจำเดือนมกราคม 2565
  7. ประชาสัมพันธ์ “กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565” ของกระทรวงอุตสาหกรรม
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM